Helsingin Klubitalo aloitti suomalaisena koulutuskeskuksena vuonna 2004. Suomessa on eniten klubitaloja suhteutettuna väkilukuun, joten on hienoa, että talot voivat osallistua koulutukseen omalla kielellään ja tutussa kulttuurissa. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa klubitalon toimintoja laatusuositusten näkökulmasta, jaetaan hyviä käytäntöjä ja keskustellaan yhteisöllisyydestä. Olemme huomanneet, että eri-ikäisten klubitalojen tarpeet eroavat suuresti. Tärkeässä osassa koulutusta onkin yhdessä tekeminen sekä ideoiden ja ajatusten vaihtaminen.

Yhteensä maailmassa on 12 koulutuskeskusta. Iso osa niistä sijaitsee Yhdysvalloissa, mutta myös Kanadasta, Australiasta, Hongkongista ja Etelä-Koreasta löytyy koulutuskeskus. Euroopan kolme koulutuskeskusta sijaitsevat Lontoossa, Oslossa ja Helsingissä. Koulutuskeskukset tapaavat vuosittain kansainvälisten seminaarien yhteydessä. Helsingin Klubitalolla koulutuskeskustoiminta on osa työ- ja opintoyksikön tehtäviä.

Helsingin klubitalo järjesti vuonna 2018 kaksi koulutusta. Alkuvuodesta järjestimme kansainvälisen klubitalokoulutuksen yhdessä Fountain House New Yorkin kanssa. Syksyllä 2018 toteutimme myös suomenkielisen kahden viikon klubitalokoulutuksen. Alkuvuodesta 2019 toteutimme koko yhteisön klubitalokoulutuksen Nurmijärven Klubitalolla.

Seuraavat koulutukset

Seuraava suomenkielinen kahden viikon klubitalokoulutus on maaliskuussa 9.3 – 20.3.2020.

Ota yhteyttä

trainingcenter@eskot.org

Yhteyshenkilöt

Miia Oijennus p. 040 7774 088

Tarja Saarinen p. 040 521 4088