Helsingin Klubitalo

TYÖLLISTYMINEN JA OPINTOJEN TUKI

Työllistymisen tuki

Klubitalolla on mahdollista saada tukea ja ohjausta työllistymiseen. Talon arjessa on mahdollista ylläpitää ja harjoitella erilaisia työelämätaitoja, kuten kirjanpitoa, keittiö- ja kahviotyöskentelyä, viestintää, tietotekniikkaa, kulunvalvontaa ja tilahuoltoa. Erilaiset tehtävät tarjoavat mahdollisuuden omien vahvuuksien  tunnistamiseen ja uusien alojen kokeilemiseen.

Työvalmentajamme ovat käytettävissä työelämään liittyvissä kysymyksissä. Heiltä voi saada tukea ryhmissä tai yksilöllisesti, esimerkiksi työn hakemisessa ja työnhaun asiakirjojen laatimisessa. Yhdessä voimme suunnitella yksilöllisiä työllistymisen polkuja. Työelämätaitoja harjoittelemme erillisissä vertaisryhmissä.

Työvalmentajat toimivat linkkinä työnantajan sekä uuden työntekijän välillä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi läsnäolevaa tukea uudessa työpaikassa. Klubitalo tekee yhteistyötä kunnan alueella toimivien järjestöjen ja TE-palveluiden kanssa. Neuvomme etuuksien ja palkan yhteensovittamisessa.

Kuntoutustuella ja eläkkeellä voi työskennellä osa-aikaisesti. Kelan ohjeet työskentelyyn eläkkeellä löydät täältä.

 


Klubitalon jäseniä työskentelemässä siirtymätyöpaikassa Helsingin kaupunginpuutarhassa.

 

Opintojen tuki

Klubitalolta saa tukea opintoihin liittyvissä pulmissa ja kysymyksissä. Opintovalmentajien kanssa voi pohtia sopivia opiskeluvaihtoehtoja, täyttää hakemuksia ja käydä tutustumassa oppilaitoksiin.

Tarpeen mukaan annamme lisätukea opinnoissa etenemiseen. Voimme pohtia esimerkiksi opiskelutekniikoita, ajankäyttöä ja arjen hallintaa. Klubitalolla voi opiskella opintovalmentajien tuella. Käytettävissä on rauhallisia ja opiskeluun sopivia tiloja sekä tietokoneita.

Apu on tarkoitettu täysi-ikäisille Helsingissä asuville opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea elämäntilanteen tai mielenterveydellisten haasteiden takia. Tämä on osa klubitaloyhteisön maksutonta toimintaa.

Tukea opintoihin Klubitalolta!

Ota yhteyttä opintovalmentajiimme:

  • Heidi Kiviranta, 040 188 1499, heidi.kiviranta (at) eskot.org
  • Suvi Paakkari 040 525 3740, suvi.paakkari (at) eskot.org

Helsingin Klubitalo, Hämeentie 54, 00500 HKI

helsinginklubitalo (at) eskot.org